pregled
sistema

Delujoč računalnik in dostop do svetovnega spleta je danes nekaj samoumevnega. Vendar se tega pogosto zavemo šele takrat, ko zaradi okvare, škodljivega programa (npr. virusa) ali lastne napake ne moremo več do dokumentov ali informacij, shranjenih na svojem računalniku ali dostopnih na spletu.

V velikih podjetjih in korporacijah zakonodaja ali lastniki zahtevajo redne presoje računalniških sistemov, ki zagotavljajo, da so tehnične rešitve in postopki skladni z ustreznimi standardi in s tem da sistemi delujejo varno in zanesljivo.

Za računalniške sisteme majhnih podjetij ali domače računalnike bi bile take presoje seveda preobsežne in predrage. A tudi pri manjših sistemih je treba upoštevati vsaj osnovna varnostna priporočila, kot so uporaba ustreznih gesel, redna izdelava varnostnih kopij ali uporaba protivirusnih programov.

S pregledom računalniških sistemov in omrežja, ki ne bo trajal nekaj dni ali tednov (kot pri velikih presojah), ampak kakšno uro ali največ nekaj ur (odvisno od tega koliko naprav imate), bomo preverili nastavitve vaših računalnikov, strežnikov in ostalih naprav in pripravili kratko poročilo, kaj bi bilo koristno spremeniti, da bi izboljšali varnost in zanesljivost delovanja.

pregled sistema
nastavitve sistema
instalacija programov
odpravljanje napak
svetovanje
izobraževanje
mobilne naprave
spletne strani